top of page

Om Menado

Menado startades 2017 av mig, Anders Wilhelmsson, som ett produktions- och konsultbolag inom film och TV.

Jag har arbetat med film, tv och reklam i hela mitt yrkesverksamma liv. Med en kandidatexamen i filmvetenskap/ekonomi från Stockholms Universitet och utbildning på Kulturamas filmlinje i grunden så har jag tidigare varit verksam som regissör och manusförfattaren inom reklam, producent på filmfestival, med casting och regiassistans inom dramaproduktion och som finansieringsrådgivare på Svenska Filminstitutet. Jag är även medgrundare till webbtjänsten Vodeville.se som hjälper filmälskare att hitta film lagligt online.

https://www.imdb.com/name/nm3735068

https://www.linkedin.com/in/anders-wilhelmsson-02766418/

bottom of page